Du er her:

Tilbud om privat dagtilbud “Ankeret” – for personer med demens- fra 6. mars 2023

 I forbindelse med at vi dessverre måtte avvikle Lyspunktet dagtilbud grunnet manglende videre tilskuddsfinansiering ønsker vi nå å opprette et helprivat dagtilbud til personer med demens i Bodø. 

Vi har valgt å kalle dagtilbudet for ANKERET fordi vi alle trenger et fast holdepunkt i tilværelsen som kan gi oss forutsigbarhet og trygghet. 

Helsefaglig tilbud: 

Ankeret dagtilbud vil være et helsefaglig, kompetansebasert tilbud med utgangspunkt i personsentrert omsorg som handler om å ta hensyn til hvordan personen opplever situasjonen og verden rundt seg, og om å gi mennesker anerkjennelse, inkludering og trygghet.

Vår spesialkompetanse i Gode Øyeblikk er demens. Den behandlingen vi gir i form av miljøbehandling gjennom aktivitet er både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende.  Det er den enkeltes behov og ressurser er styrende, og ikke begrensningene. 

Det vil være faste ansatte med helsefaglig kompetanse, samt frivillige, som du vil møte hver gang du kommer. 

Hva vil innholdet være?

 • Du vil bli hentet der du bor, og kjørt hjem når dagen er omme. 
 • Dagen vil bestå av ulike aktiviteter, ute og inne. 
 • God mat, gode måltider, sang og musikk får mennesker til å trives sammen, og vil være en viktig del av dagen på Ankeret. 

Dagtilbudet Ankeret vil bli slik: 

Når: Hver mandag 

Tid: 10.00 -14.00

Sted: Kirkely v/ Bodin kirke

Pris: 1650 kr per gang ink. henting og hjemkjøring (inngår avtale om     deltakelse).  

Forutsetninger for oppstart og påmeldingsfrist: 

 • Planlagt oppstart 6. mars 2023
 • For å kunne starte opp tilbudet vil vi ha behov for minimum 6 deltakere. 
 • Påmeldingsfrist snarest 

Vi ber om at de som ønsker å delta sender oss e-post på linn.hege.larsen@godeoyeblikk.no. 

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt på e-post eller telefon: 

Siv, avdelingsleder Nord  917 64 845  eller Linn Hege, daglig leder 922 97 252

Mvh

Linn Hege Larsen,
Daglig leder 

 —

Se vedlegget nedenfor om “Målgruppe og hva kreves for å kunne ha nytte av tilbudet?”. 

Vedlegg: Til tilbud om privat dagtilbud – “Ankeret” – for personer med demens 

Målgruppe og hva kreves for å kunne ha nytte av tilbudet?

Vi ønsker med Ankeret dagtilbud å tilby et helsefaglig aktivitetstilbud med fellesskap og sosialt samvær for hjemmeboende personer med demens, som også gir pusterom for pårørende. 

Målgruppe:  Hjemmeboende personer med demens

Hva kreves for å kunne delta? 

 • Nedsatt hukommelse, kognitiv svikt; Demens i mild til moderat grad.
 • Eks. på fysisk funksjonsnivå: 
  • Må mestre toalettbesøk uten hjelp. 
  • Må kunne gå kortere eller lengre turer. (evt med rullator)
 • Eks. på sosial funksjon: 
  • Må fungere i gruppe sammen med andre. 
  • Ikke store utfordringer med
   • rastløshet/uro, 
   • ukritisk/utfordrende atferd eller samhandling.
 • Det vil ikke passe for personer med alvorlig psykisk sykdom

Vi vil alltid ta en prat ift funksjonsnivå for å sammen finne ut om tilbudet passer for deg eller din kjære. 😉 

 • Gode Øyeblikk vil innhente informasjon og foreta en kartlegging gjennom telefonsamtale med deltaker og/eller pårørende. 
 • Deltakelse vurderes ut fra en totalvurdering av den enkeltes funksjon. 
Relaterte artikler

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Les vår personvernerklæring her