Referanser

- De ekte historiene fra de ekte menneskene.

Gode Øyeblikk har enorm positiv betydning for Pappa!

Han gir tydelig uttrykk for at han stortrives, og han snakker mye om «oss på Fyret». Da han bodde hjemme på Bolga hadde han en hverdag preget av isolasjon og dårlig ernæring, samt mangel på fysisk trening.

Det er gledelig å se at han nå blomstrer opp, har noe å være opptatt av og engasjert i, og at han opplever sterk tilknytning til en gruppe mennesker slik som han gjør hos dere. Vi er svært fornøyd og takknemlig på alle måter.

For meg betyr det svært mye å vite at Pappa ikke er alene i sin hverdag, men har folk rundt seg som han er trygg på, at han får omsorg og at noen følger med hvordan han har det, ut over det jeg selv merker, og hva hjemmetjenesten observerer. Det oppleves trygt for meg som bor så langt unna.

Det er også en trygghet for meg som pårørende at kommunikasjonen mellom meg og dere som jobber på Gode Øyeblikk er nær og god.

-Kari-Ann Lamøy-

Foto: Meløy kommune

«Vi ser verdien av å utvikle nye tjenester i samarbeid med private, og opplever Gode Øyeblikk som et faglig sterkt og kompetent supplement til den kommunale tjenesteproduksjon.»

–  Ordfører i Meløy kommune, Sigurd Stormo (Arbeiderpartiet) –

«Mens de gode øyeblikkene raskt blir borte fra minnet, bidrar summen av Gode Øyeblikks tilrettelagte aktiviteter og opplevelser til å bygge gode relasjoner og overskudd i hverdagen.

En udelt positiv opplevelse, og avlastning, å vite at Gode Øyeblikk Fauske er der

-Pårørende-