Våre ansatte er miljøarbeidere, som jobber med miljøbehandling.

Dette er systematisk og faglig begrunnet arbeid, og derfor trenger vi fagpersoner.

Våre medarbeidere er genuint interessert i hver enkelt person. De er engasjerte, har god kunnskap og god opplæring i Gode Øyeblikk sine verdier og faglige plattform, og stor forståelse av hva personsentrert omsorg innebærer.

 

Karin Rømo Sandvik, Daglig leder og sykepleier

Gründer og medeier i Gode Øyeblikk AS.

Karin har lang erfaring fra demensomsorg, videreutdanning i Demens og alderspsykiatri og Aldring og eldreomsorg.

«Jeg jobbet i tolv år i Meløy kommune, i hjemmetjenesten, og som demenskoordinator. Der møtte jeg mange mennesker som berørte meg sterkt, og som vakte et engasjement for å gjøre noe, for at de skulle få en bedre hverdag. Dette var bakgrunnen for at jeg etablerte Gode Øyeblikk i 2012.»

Karin har et sterkt engasjement for å skape en meningsfull hverdag for mennesker som av ulike årsaker havner utenfor, og er opptatt av å se muligheter istedenfor begrensninger.

 • Erfaring som sykepleier fra sykehus, fra hjemmetjeneste, som demenskoordinator og i bedriftshelsetjeneste.
 • Jobbet som lærer i Meløy videregående skole i helsearbeiderfaget og i Nordland fagskole i tverrfaglig miljøarbeid,
 • Prosjektleder i Meløy kommunes prosjekt «Frisklivsdosetten»; et toårig prosjekt om systematisk arbeid med aktivitet i sykehjem.

Karin har også vunnet prisen som «Årets gründer» 2016 i Meløy, og Nasjonalforeningen i Nordland sin pris som «Årets ildsjel» i 2016.

E-post: karin@godeoyeblikk.no
Telefon: 916 29 424

 

Siv Heidi Helskog
Markeds- og avdelingsleder,  nordre Salten

Siv er sykepleier og medeier i Gode Øyeblikk AS.

Hun har lang erfaring innenfor demensomsorg, og videreutdanning innenfor Forebyggende Helsearbeid, Hverdagsrehabilitering, Lungesykdommer og Palliasjon.

Siv har allsidig erfaring som sykepleier og leder både fra hjemmetjeneste og sykehjem, og er aktiv i utvikling og prosjektarbeid – med stort ønske om å bidra til mestring og livsglede i hverdagen.

«Jeg har et brennende engasjement for aktivitet og det gir meg en enorm motivasjon  –  å få lov å bidra til mestring og en aktiv hverdag for brukerne.»

Dette er ei dame med energi og trøkk, en pådriver og en engasjert medarbeider.

E-post: Siv@godeoyeblikk.no
Tlf: 91 76 48 45

Aileen Skaugvold
Meløy

Aileen er en engasjert miljøarbeider som begynte å jobbe i Gode Øyeblikk mars 2016. Hun startet sitt yrkesliv som laborant med fagbrev i industrien, men gikk over til omsorg i 2013.

«For meg er det viktig å se personen bak demenssykdommen. Kommunikasjon, trygghet og brukermedvirkning er også viktig. Da kan man legge tilrette for aktivitet som er tilpasset personens ressurser og interesser.»

Aileen er fleksibel og ansvarsfull og omsorgsfull. Hun har god humor, og er god på å bidra til livsglede i hverdagen. Aileen tar mye ansvar for driften av aktivitetstilbudet i Meløy.

Utdanning og arbeidserfaring:

 • Fagbrev laboratoriefaget, 2007
 • Tverrfaglig miljøarbeid, v/ Nordland fagskole, 2014 – 2016
 • Vikar v/Ørnes omsorgssenter, Meløy kommune fra 2013 – 2016
 • Prosjektmedarbeider i Frisklivsdosetten (Meløy kommune), en systematisk metode for aktivitet og meningfylt hverdag i sykehjem.

E-post: aileen@godeoyeblikk.no
Tlf: 94 02 11 39 – dagaktivitetstilbudet Ørnes

Alexander Gåsvær
Meløy

Alexander er miljøarbeider, som begynte i dagaktivitetstilbudet i Ørnes i 2018.

Han fikk fagbrev som helsefagarbeider i 2011, og har erfaring fra Ørneshaugen bofellesskap, Ørnes sykehjem både som helsefagarbeider og på aktivitetsstua ved sykehjemmet.

Alexander er omsorgsfull, og har glimt i øyet. Han får lett kontakt med menneskene rundt seg, enten det er kolleger eller brukere av dagaktivitetstilbudet.

«Det er veldig motiverende og kunne gi personer et smil og livsglede i hverdagen, og kunne gi hjelp til personer som trenger det.»

 

E-post: alexander@godeoyeblikk.

Telefon: 94 02 11 39 (dagaktivitetstilbudet)

 

 

Erna Josefsen
Fauske

Erna er sykepleier med videreutdanning i Aldring og eldreomsorg. Hun har lang erfaring fra demensomsorg i ulike sykehjem, og som demenskoordinator og i demensteam i Fauske kommune.

«Jeg er glad og stolt for å få være med i Gode Øyeblikk sine tilbud. Jeg har jobbet mange år innen demensomsorgen, og dette ligger mitt hjerte veldig nært.»

Erna har også i mange år vært ildsjel og pådriver gjennom sitt arbeid for Nasjonalforeningen Demensforening i Fauske i mange år.

Mona Fagerli
Meløy

Mona ble ansatt som miljøarbeider i september 2019. Hun er helsefagarbeider og tannpleier.

Utdanning og arbeidserfaring:

 • 1981-1983 Søm, og påfølgende grunnkurs på husstell-linja.
 • 1984 Grunnkurs kjemi og prosess
 • 2007 Autorisert tannpleier, v/høgskolen i Tromsø.
 • 2013 Fagbrev som helsefagarbeider.
 • Prosjektmedarbeider i Frisklivsdosetten (Meløy kommune), en systematisk metode for aktivitet og meningfylt hverdag i sykehjem.

Mona har erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten som tannpleier, og som helsefagarbeider ved Ørneshaugen bofellesskap, Mosvoldtunet bofellesskap og fra hjemmetjenesten i Meløy kommune.

Torill Gustavsen
Bodø

Torill er hjelpepleier, og ble ansatt som miljøarbeider i Bodø fra juni 2019. Torill har 12 års erfaring fra eldreomsorg, og spesielt demensomsorg.

«En av mine hjertesaker, er å se hele mennesket, ikke bare «pasienten» eller «brukeren. Å kunne tilføre glede og kvalitets-tid i hverdagen til eldre, slik at de har noe å glede seg til og se fram til er veldig viktig for meg.»

Utdannelse og erfaring:

 • Fagbrev som hjelpepleier i 2007
 • 2008 – fortsatt Sentrum Sykehjem, i en avdeling for personer med demens.
 • Gjennomført kurs i TID-modellen (tverrfaglig intervensjons-modell for utfordrende atferd ved demens.)

«Jeg syns det er veldig intressant og givende og jobbe med pasienter med demens, å utgjøre en forskjell for dem, og å kunne la de kjenne på mestringsfølelse. Og selvfølgelig også kunne gi de gode øyeblikk»

Våre vikarer

Ida Wallmann Skogli

Ida er hjelpepleier med lang erfaring fra demensomsorg. Hun har sin erfaring fra hjemmetjeneste og skjermet avdeling på sykehjem. Hun har tatt «Demensomsorgens ABC». Ida er faglig dyktig, meget empatisk og god til å bygge relasjoner.

Ida var engasjert prosjektmedarbeider i Meløy kommunes prosjekt «Frisklivsdosetten».

«Det som engasjerer meg, er eldreomsorg, og spesielt demensomsorg, miljøarbeid for både eldre og yngre. Korps, dugnadsarbeid og fjellturer engasjerer på fritiden.»

Kontakt oss for en hyggelig prat om været, demens, hagearbeid, depresjon eller historie.

Kontakt oss