Ansatte

Det vi gjør i Gode Øyeblikk, er miljøarbeid og miljøbehandling. Dette er systematisk og faglig begrunnet arbeid, og derfor trenger vi fagpersoner.

Våre medarbeidere er genuint interessert i hver enkelt person. De er engasjerte, har god kunnskap og god opplæring i Gode Øyeblikk sine verdier og faglige plattform, og stor forståelse av hva personsentrert omsorg innebærer.

 

Karin Rømo Sandvik
Daglig leder

Sykepleier, gründer og medeier i Gode Øyeblikk AS.

Karin har lang erfaring fra demensomsorg, videreutdanning i Demens og alderspsykiatri og Aldring og eldreomsorg.

«Jeg jobbet i tolv år i Meløy kommune, i hjemmetjenesten, og som demenskoordinator. Der møtte jeg mange mennesker som berørte meg sterkt, og som vakte et engasjement for å gjøre noe, for at de skulle få en bedre hverdag. Dette var bakgrunnen for at jeg etablerte Gode Øyeblikk i 2012.»

Karin har et sterkt engasjement for å skape en meningsfull hverdag for mennesker som av ulike årsaker havner utenfor, og er opptatt av å se muligheter istedenfor begrensninger.

Karin har erfaring som sykepleier fra sykehus, hjemmetjeneste, som demenskoordinator og i bedriftshelsetjeneste.  Hun har også jobbet som lærer i Meløy videregående skole, helsearbeiderfaget og i Nordland fagskole i tverrfaglig miljøarbeid, og har vært prosjektleder i Meløy kommunes prosjekt «Frisklivsdosetten»; et toårig prosjekt om systematisk arbeid med aktivitet i sykehjem.

Karin har også vunnet prisen som «Årets gründer» 2016 i Meløy, og Nasjonalforeningen i Nordland sin pris som «Årets ildsjel» i 2016.

E-post: karin@godeoyeblikk.no
Telefon: 91 62 94 24

Siv Heidi Helskog
Markeds- og avdelingsleder,  nordre Salten

Siv er sykepleier og medeier i Gode Øyeblikk AS.

Hun har lang erfaring innenfor demensomsorg, og videreutdanning innenfor Forebyggende Helsearbeid, Hverdagsrehabilitering, Lungesykdommer og Palliasjon.

Siv har allsidig erfaring som sykepleier og leder både fra hjemmetjeneste og sykehjem, og er aktiv i utvikling og prosjektarbeid – med stort ønske om å bidra til mestring og livsglede i hverdagen.

«Jeg har et brennende engasjement for aktivitet og det gir meg en enorm motivasjon  –  å få lov å bidra til mestring og en aktiv hverdag for brukerne.»

Dette er ei dame med energi og trøkk, en pådriver og en engasjert medarbeider.

E-post: Siv@godeoyeblikk.no
Tlf: 91 76 48 45

Aileen Skaugvold
Meløy

Aileen er en engasjert miljøarbeider som begynte å jobbe i Gode Øyeblikk mars 2016. Hun startet sitt yrkesliv som laborant med fagbrev i industrien, men gikk over til omsorg i 2013.

«For meg er det viktig å se personen bak demenssykdommen. Kommunikasjon, trygghet og brukermedvirkning er også viktig. Da kan man legge tilrette for aktivitet som er tilpasset personens ressurser og interesser.»

Aileen er fleksibel og ansvarsfull og omsorgsfull. Hun har god humor, og er god på å bidra til livsglede i hverdagen. Aileen tar mye ansvar i driften av aktivitetstilbudet i Meløy.

Utdanning og arbeidserfaring:

  • Fagbrev laboratoriefaget, 2007
  • Tverrfaglig miljøarbeid, v/ Nordland fagskole, 2014 – 2016
  • Vikar v/ Ørnes omsorgssenter, Meløy kommune fra 2013 – 2016
  • Prosjektmedarbeider i Frisklivsdosetten (Meløy kommune), en systematisk metode for aktivitet og meningfylt hverdag i sykehjem.

E-post: aileen@godeoyeblikk.no
Tlf: 94 02 11 39

Maren Støre Ragnvaldsen
Meløy

Maren er en engasjert og dyktig hjelpepleier med erfaring fra demensomsorg i skjermet avdeling i Meløy kommune.

Maren er opptatt av å se det enkelte mennesket og den enkeltes ressurser. Hun er fleksibel, løsningsorientert og omsorgfull. Maren er særlig god på å skape nærhet og trygghet for menneskene hun møter.

Maren har erfaring fra demensomsorg fra hjemmetjeneste og sykehjem. Hun har også erfaring som miljøarbeider/assistent for barn med spesielle behov i skole.

«Det som engasjerer meg, er å få være med å legge tilrette for livsglede og mestring. Å få dele dagens gleder, men samtidig de dype samtalene.»

Tlf: 94 02 11 39
E-post: maren@godeoyeblikk.no

Erna Josefsen
Fauske

Erna er sykepleier med videreutdanning i Aldring og eldreomsorg. Hun har lang erfaring fra demensomsorg i ulike sykehjem, og som demenskoordinator og i demensteam i Fauske kommune.

«Jeg er glad og stolt for å få være med i Gode Øyeblikk sine tilbud. Jeg har jobbet mange år innen demensomsorgen, og dette ligger mitt hjerte veldig nært.»

Erna har også i mange år vært ildsjel og pådriver gjennom sitt arbeid for Nasjonalforeningen Demensforening i Fauske i mange år.

Vikarer i Meløy

Ida Wallmann Skogli

Ida er hjelpepleier med lang erfaring fra demensomsorg. Hun har sin erfaring fra hjemmetjeneste og skjermet avdeling på sykehjem. Hun har tatt «Demensomsorgens ABC». Ida er faglig dyktig, meget empatisk og god til å bygge relasjoner.

Ida var engasjert prosjektmedarbeider i Meløy kommunes prosjekt «Frisklivsdosetten».

«Det som engasjerer meg, er eldreomsorg, og spesielt demensomsorg, miljøarbeid for både eldre og yngre. Korps, dugnadsarbeid og fjellturer engasjerer på fritiden.»

Kontakt oss for en hyggelig prat om været, demens, hagearbeid, depresjon eller historie.

Kontakt oss