Våre ansatte er miljøarbeidere, som jobber med miljøbehandling.

Dette er systematisk og faglig begrunnet arbeid, og derfor trenger vi fagpersoner.

Våre medarbeidere er genuint interessert i hver enkelt person. De er engasjerte, har god kunnskap og god opplæring i Gode Øyeblikk sine verdier og faglige plattform, og stor forståelse av hva personsentrert omsorg innebærer.

 

Karin Rømo Sandvik, Daglig leder og sykepleier

Gründer og medeier i Gode Øyeblikk AS. Karin har lang erfaring fra demensomsorg, videreutdanning i Demens og alderspsykiatri og Aldring og eldreomsorg.

«Jeg jobbet i tolv år i Meløy kommune, i hjemmetjenesten, og som demenskoordinator. Der møtte jeg mange mennesker som berørte meg sterkt, og som vakte et engasjement for å gjøre noe, for at de skulle få en bedre hverdag. Dette var bakgrunnen for at jeg etablerte Gode Øyeblikk i 2012.»

Karin har et sterkt engasjement for å skape en meningsfull hverdag for mennesker som av ulike årsaker havner utenfor, og er opptatt av å se muligheter istedenfor begrensninger.

  • Erfaring som sykepleier fra sykehus, fra hjemmetjeneste, som demenskoordinator og i bedriftshelsetjeneste.
  • Jobbet som lærer i Meløy videregående skole i helsearbeiderfaget og i Nordland fagskole i tverrfaglig miljøarbeid,
  • Prosjektleder i Meløy kommunes prosjekt «Frisklivsdosetten»; et toårig prosjekt om systematisk arbeid med aktivitet i sykehjem.

Karin har også vunnet prisen som «Årets gründer» 2016 i Meløy, og Nasjonalforeningen i Nordland sin pris som «Årets ildsjel» i 2016. E-post: karin@godeoyeblikk.no Telefon: 916 29 424  

Siv Heidi Helskog Markeds- og avdelingsleder,  nordre Salten

Siv er sykepleier og medeier i Gode Øyeblikk AS. Hun har lang erfaring innenfor demensomsorg, og videreutdanning innenfor Forebyggende Helsearbeid, Hverdagsrehabilitering, Lungesykdommer og Palliasjon. Siv har allsidig erfaring som sykepleier og leder både fra hjemmetjeneste og sykehjem, og er aktiv i utvikling og prosjektarbeid – med stort ønske om å bidra til mestring og livsglede i hverdagen.

«Jeg har et brennende engasjement for aktivitet og det gir meg en enorm motivasjon  –  å få lov å bidra til mestring og en aktiv hverdag for brukerne.»

Dette er ei dame med energi og trøkk, en pådriver og en engasjert medarbeider. E-post: Siv@godeoyeblikk.no Tlf: 91 76 48 45

Kontakt oss for en hyggelig prat om været, demens, hagearbeid, depresjon eller historie.

Kontakt oss