Pårørende

Alvorlig sykdom og helse rammer ikke bare den syke, men også menneskene rundt. Vi tilbyr fast kontaktperson, stor fleksibilitet og ingen behandlingstid.

Alvorlig sykdom og helsesvikt angår hele familien.

Å være pårørende til noen som har fått alvorlig sykdom eller helsesvikt kan medføre mange bekymringer, og det kan oppleves som om livet blir snudd på hodet. Mye skal organiseres, og du må gi omsorg for den som er syk. Mange pårørende uttrykker at det viktigste er at den de har omsorg for har det bra, men du som er pårørende trenger også å ivareta dine egne behov. Vi kan bistår deg i arbeidet, så belastningen ikke blir for stor.

Støtte og hjelp for pårørende

Mange pårørende opplever både følelsesmessige og fysiske påkjenninger. Å skulle forlate den som er syk vil ofte være en psykisk påkjennelse, men samtidig vil også de fysiske plagene komme om man ikke finner mulighet til å ta vare på seg selv.

Mange pårørende er også i arbeid i tillegg til sitt omsorgsarbeid. Dette er som oftest en viktig arena for egen livskvalitet, følt mestring og sosialisering. Dette oppleves litt ulikt, og noen opplever at det er vanskelig å kombinere yrkeslivet med omsorg for en person som er syk.

Opplevd belastning er ulikt fra person til person, og varierer både ut fra type sykdom og funksjon hos den som trenger omsorg. Her er det mange faktorer som spiller inn, og ingen mennesker er like. De aller fleste pårørende vil likevel ha behov for ulike typer støtte og hjelp.  

 

Stor omsorgsbyrde over tid kan være helseskadelig

Livssituasjonen til de nærmeste påvirkes når et familiemedlem får alvorlig sykdom eller funksjonssvikt. Mange opplever at livssituasjonen og det sosiale livet endres i stor grad, og at det blir vanskelig å opprettholde den sosiale kontakten med andre.

Det er vanlig å oppleve vanskelige følelser som irritasjon, dårlig samvittighet for ikke å strekke til, bekymring, irritasjon eller frustrasjon. Kombinasjon av slike følelser, mange praktiske gjøremål og stort behov for tilsyn kan påvirke livskvaliteten til pårørende i negativ retning og kan føre til helseplager. 

 

Vanlige belastninger og helseplager som pårørende kan oppleve:

  • søvnproblemer og dårligere konsentrasjon
  • mindre energi til dagliglivets aktiviteter
  • følelsesmessig belastninger som sinne, skam, bekymring og skyldfølelse
  • angst og depresjon
  • redusert immunforsvar, fordøyelsesplager og smertetilstander

 

Det er likevel mulig å lette litt på belastningen. Det kan være lurt å snakke med familie og venner – spør gjerne direkte om de kan hjelpe dere. Det kan være vanskelig for de rundt deg å vite konkret hvordan de kan hjelpe, og da kan et spørsmål om f.eks å være sammen med den som trenger omsorg et par timer oppleves enkelt å si ja til.

 

Gode Øyeblikk tilbyr ulike tjenester som kan gi deg en lettere hverdag, pusterom for å fylle energi og mulighet til sosial aktivitet. Vi skreddersyr tjenester du som pårørende trenger for å oppleve trygghet, frihet og livsglede i din situasjon.

 

Tjenester for pårørende:

Praktisk bistand: 

Vi overtar en del av hverdagens praktiske gjøremål, som renhold, klesvask, handling, eller matlaging.  (lenke)

 

Avlastning: 

Vi overtar omsorgen for et avtalt tidsrom, slik at du kan få et pusterom, og gjøre det du ønsker.  (lenke)

 

Samtale og veiledning: 

Samtaler i fortrolighet med noen som forstår, om utfordringer eller vanskelige følelser. Vi veileder deg, slik at du kan se muligheter og oppleve at det blir lettere å mestre situasjonen. 

 

Kurs for pårørende:

For å øke din kunnskap om sykdommen, rettigheter og muligheter. Vi kan også hjelpe deg å søke hjelp 

 

Hvordan kan rollen som pårørende bli lettere for deg?

 

Hvordan den enkelte pårørende mestrer situasjonen påvirkes av blant annet tidligere erfaringer og opplevelser. Forskning viser at økt kunnskap om sykdommen, om pårørenderollen, om muligheter for hjelp og støtte, samt om rettigheter kan bidra til at pårørende opplever større mestring, og dermed mindre belastning. 

Gjennom deltakelse på kurs eller støttegrupper for pårørende, eller gjennom individuell veiledning og samtale, kan du styrke din mestring og redusere opplevd belastning. 

Samtale

Det kan være til stor hjelp å ha noen å snakke med. Når du setter ord på hvordan du har det, hverdagens utfordringer og følelser, kan du noen ganger oppleve at det vanskelige blir mindre vanskelig bare gjennom samtalen. For deg vil det være avgjørende at motparten har en interesse og en forståelse av hvordan du har det, og lytter uten å avbryte for å gi råd som du ikke ber om, eller vurderer dine følelser.  

Hos oss får du snakke med noen som lytter, og er opptatt av å forstå hvordan du har det. Våre medarbeidere har gode evner i kommunikasjon og kunnskap om det å være pårørende. Du får snakke med noen som forstår og anerkjenner dine opplevelser, bekymringer og følelser. Vi vet at det er helt normalt å ha følelser som skam, skyldfølelse, bekymring, irritasjon, sorg og savn. 

 

Veiledning

Veiledning skjer også gjennom samtale, der din veileder lytter til deg og det du sier. Gjennom å stille gode spørsmål hjelper veilederen deg til å utforske og sette ord på hvordan du opplever din situasjon og dine forutsetninger i mestring av den. Dette vil danne grunnlag for planlagte veiledningssamtaler. Samtalene kan inneholde både praktisk informasjon, undervisning og rådgivning på områder der du har behov for og ønsker det. 

Målet for veiledning vil være å styrke din mestring og dermed forebygge helsesvikt som følge av omsorgsbelastningen. Veiledning vil gjerne foregå regelmessig over en periode, gjennom faste avtaler, som gir god kontinuitet, samt tilrettelagt ift tid og sted. 

 

Støtte for pårørende hos Gode Øyeblikk

Trenger du noen råd, noen å snakke med eller avlastning i din hverdag? Kontakt oss i Gode Øyeblikk, så skal vi hjelpe deg på beste måte. Sammen kartlegger vi dine behov, og finner beste løsning tilpasset din situasjon. 

 

Tjenester vi tilbyr for pårørende

Gode Øyeblikk kan gjøre hverdagen lettere for deg og din familie, gjennom våre tjenester. Vi skreddersyr tjenester slik at dere kan leve det livet dere ønsker.

Hos oss er det stor fleksibilitet og ingen behandlingstid.

Vi kommer hjem til den som er syk, og overtar omsorgen, slik at du kan få et pusterom og tid til deg selv. Du bestemmer hvor ofte og hvor lenge vi skal være der.

Vi tilrettelegger for hyggelige aktiviteter som personen liker og mestrer, og sørger for gode opplevelser. Når du vet at den du har omsorg for også har det fint, kan du nyte tiden med god samvittighet.

Vi tilbyr hjelp til praktiske omsorgsoppgaver som kan lette den totale belastningen for deg som pårørende: følge til lege, hente medisiner på apotek, legge ukedosett, hjelpe med bad eller dusj.

Dere får oppfølging av fast personale, noe som gir trygghet og stabilitet.

Syns du at det er vanskelig å snakke om hva du opplever, føler og tenker med venner og familie? Har du bekymringer eller trenger hjelp til å finne løsninger?

Gjennom Gode Øyeblikk kan du som pårørende få tilbud om samtale og veiledning av sykepleier med kunnskap om demens, og om det å være pårørende.

Gode Øyeblikk tilbyr veiledning alene eller i gruppe sammen med andre pårørende. Her kan du få mulighet til å møte andre som opplever det samme som deg, og som forstår deg.

Økt kunnskap kan bidra til at du som pårørende mestrer omsorgen bedre.
Gode Øyeblikk tilbyr kurs om ulike tema, der du kan få mer kunnskap om demens og andre aldersutfordringer.

Ta kontakt med oss om du er interessert i kurs.

Aktivitetstilbud gir avlastning for pårørende
I våre aktivitetstilbud kan personen være i et fellesskap med andre. Gjennom sosialt fellesskap, hyggelige aktiviteter og måltider, skaper vi gode opplevelser for deltakerne, og du som pårørende kan gjøre andre ting i noen timer.

Slike tilbud har vi i Meløy, på Fauske og i Bodø.

Vi tilbyr aktivitetstilbud med overnatting i vårt eget aktivitetshus Fyret på Ørnes, i Meløy.

Her sørger vi for at den du har omsorg for, får gode opplevelser i trygge rammer.

Vi gir nødvendig og god hjelp til alt fra stell/personlig hygiene og til medisinering. Om natten er personalet tilgjengelig hele natten, og møter dem som våkner og ikke får sove, på en trygg og god måte.

Du som pårørende kan slappe av og lade batteriene, trygg på at den du har omsorg for også har det bra.

Et tilbud for personer i hele Salten.

Gjeldende priser 2023

Oppstratskartlegging –  ny avtale:

1500 kr

Sykepleie-/veiledningstjenester:

800 kr

Fast ukentlig avtale:

Fast avtale 1,5 t per uke

1150 kr

Pr. time 2 – 5,5 timer samme dag: 

690 kr

Pr. time fra 6 timer samme dag:

670 kr

Kjøring per km:

7 kr

Privat dagsaktivitetstilbud –  Kun Meløy

Dagstilbud 3 timer inkl. transport

1225 kr

Dagstilbud 4 timer inkl. transport

1500 kr

Dagstilbud 4 timer inkl. transport

1100 kr

Ekstra tillegg pr time kveld/helg/helligdag:

Kveld (fra kl 17.00 – kl 23.00)

150 kr

Lørdag / søndag 

150 kr

Helligdag

500 kr

Ledsagertjenester (kun på forespørsel og etter kapasitet):

Ledsagertjeneste første time

650 kr

Påfølgende 1/2t

300 kr

For andre spesielt tilrettelagte tilbud eks. natt hverdag/ lørdag/søndag og
helligdager – be om tilbud.

Helsetjenester er fritatt for mva. På enkelte tjenester kan det tilkomme mva. Vi avklarer dette sammen med deg. 

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Les vår personvernerklæring her