Helse- og omsorgstjeneste

Trygghet - Frihet - Livsglede

Vi tilbyr private helse- og omsorgstjenester til mennesker i hele Salten.

Tjenester

Gode Øyeblikk tilbyr fleksible tjenester av høy kvalitet. Les om våre tjenester her

Pårørende

Vi kan bistå deg som pårørende med psykiske og fysiske påkjenninger.

Demens

Gjennom Gode Øyeblikk kan du få hjelp til en meningsfull hverdag.

Våre tjenester

Gode Øyeblikk tilbyr fleksible tjenester av høy kvalitet.

Gode Øyeblikk gir deg tryggheten ved faste fagpersoner som kjenner deg godt. Vi veileder og tilrettelegger slik at du sammen med dine pårørende kan leve ditt eget liv, slik du ønsker.

Pårørende

Mange pårørende opplever følelsesmessige og fysiske påkjenninger.

Det kan være vanskelig å forlate den som er syk, og finne mulighet til å ta vare på deg selv. Gode Øyeblikk tilbyr støtte og veiledning, samt avlastning i hjemmet, slik at du kan gjøre andre ting.

Personer med demens

Gjennom Gode Øyeblikk kan du få hjelp til en meningsfull hverdag. Vi planlegger og tilrettelegger aktiviteter sammen med deg. Målet er at du skal oppleve meningsfulle og gode øyeblikk. Når vi blir kjent med deg, dine interesser og bakgrunn, foreslår vi aktiviteter og  tilpasser de til deg og dine ønsker.

Aktuelt

Aktivitetstilbud i Meløy

Vi tilbyr aktivitetstilbud for deg som ønsker et fellesskap med andre i Meløy. Her kan du komme sammen med andre mennesker, og oppleve gode øyeblikk

Les mer »
Det er i øyeblikkene at livet leves.

Fast og pålitelig omsorgspersonell gir trygghet