Helse- og omsorgstjeneste

Trygghet - Frihet - Livsglede

Kontakt oss

Vi tilbyr private helse- og omsorgstjenester til mennesker i hele Salten.

Våre tjenester

Gode Øyeblikk tilbyr fleksible tjenester av høy kvalitet.

Gode Øyeblikk gir deg tryggheten ved faste fagpersoner som kjenner deg godt. Vi veileder og tilrettelegger slik at du sammen med dine pårørende kan leve ditt eget liv, slik du ønsker.

Ingen behandlingstid. Se våre omsorgstjenester .

Pårørende

Mange pårørende opplever følelsesmessige og fysiske påkjenninger. Det kan være vanskelig å forlate den som er syk, og finne mulighet til å ta vare på deg selv. Gode Øyeblikk tilbyr støtte og veiledning, samt avlastning i hjemmet, slik at du kan gjøre andre ting.

Les mer om hvordan vi kan bidra for pårørende. 

 

Personer med demens

Gjennom Gode Øyeblikk kan du få hjelp til en meningsfull hverdag. Vi planlegger og tilrettelegger aktiviteter sammen med deg. Målet er at du skal oppleve meningsfulle og gode øyeblikk.

Når vi blir kjent med deg, dine interesser og bakgrunn, foreslår vi aktiviteter og  tilpasser de til deg og dine ønsker. Les mer om demens her.

Aktuelt

Det er i øyeblikkene at livet leves.

Kontakt oss