Helse- og omsorgstjeneste

Trygghet - Frihet - Livsglede

Vi tilbyr private helse- og omsorgstjenester til mennesker i hele Salten.

Tjenester

Vi tilbyr fleksible tjenester av høy kvalitet. Les om våre tjenester her.

Pårørende

Vi kan bistå deg som pårørende med psykiske og fysiske påkjenninger.

Pårørendeveiledning

Vi tilbyr spørsmål og svartjeneste og timebasert veiledning.

Demens

Gjennom Gode Øyeblikk kan du få hjelp til en meningsfull hverdag.

Våre tjenester

Gode Øyeblikk tilbyr fleksible tjenester av høy kvalitet.

Gode Øyeblikk gir deg tryggheten ved faste fagpersoner som kjenner deg godt. Vi veileder og tilrettelegger slik at du sammen med dine pårørende kan leve ditt eget liv, slik du ønsker.

Pårørende

Mange pårørende opplever følelsesmessige og fysiske påkjenninger.

Det kan være vanskelig å forlate den som er syk, og finne mulighet til å ta vare på deg selv. Gode Øyeblikk tilbyr støtte og veiledning, samt avlastning i hjemmet, slik at du kan gjøre andre ting.

Personer med demens

Gjennom Gode Øyeblikk kan du få hjelp til en meningsfull hverdag. Vi planlegger og tilrettelegger aktiviteter sammen med deg. Målet er at du skal oppleve meningsfulle og gode øyeblikk. Når vi blir kjent med deg, dine interesser og bakgrunn, foreslår vi aktiviteter og  tilpasser de til deg og dine ønsker.

Spør en fagperson - Pårørendeveiledning

Å booke en samtale med en av våre erfarne fagpersoner i Gode Øyeblikk kan være et godt sted å starte. Samtale og veiledning fra noen som har kunnskap om det du står i kan være helsefremmende og bidra til at du klarer å stå i rollen som pårørende gjennom hele sykdomsforløpet.

Aktuelt

“Fyret” – Privat dagtilbud i Ørnes for eldre med ulike typer helsesvikt, som ønsker et sosialt fellesskap

Vi ønsker med «Fyret» dagtilbud å tilby et helsefaglig aktivitetstilbud med fellesskap og sosialt samvær  Målgruppe: Eldre med ulike typer helsesvikt, og som ønsker et sosialt fellesskap med andre Helsefaglig tilbud: «Fyret» dagtilbud er et helsefaglig, kompetansebasert tilbud. Vårt faglige ståsted har basis i personsentrert omsorg som handler om å

Les mer »
Det er i øyeblikkene at livet leves.

Fast og pålitelig omsorgspersonell gir trygghet

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Les vår personvernerklæring her