Trening & rehabilitering

Vi hjelper deg med rehabelitering og trening i hverdagen

Våre trenings- og rehabiliteringstjenester

Mosjon og trening kan være en utfordring for flere eldre, men effekten og helsegevinsten er enorm. Vi legger til rette for at du skal komme deg ut, føle at du mestrer og få en trygghet knyttet til noe som kanskje gjør en litt usikker. 

Mange eldre opplever funksjonsfall, men med hjelp av rehabilitering kan du igjen føle at du mestrer de oppgavene som tidligere var en utfordring. Kontakt oss i dag, så kan vi sammen finne ut av hvilken prosess som vil passe deg, din hverdag og dine utfordringer!

Trening

Hvis fysisk aktivitet hadde kommet i pilleform, ville det vært stor etterspørsel etter den. Fysisk aktivitet påvirker blant annet muskelstyrke, blodsirkulasjon, hormonutskillelse og produksjon av hjerneceller, og summen av effektene gjør oss sterkere, sprekere, friskere, gladere og bedre til å huske.

Alder setter ingen begrensning for mosjon og trening

Når vi blir eldre, mister vi muskelmasse, blodårene blir stivere, sener mindre elastiske, og bevegeligheten reduseres. Dette er prosesser som vi ikke kan stoppe, men vi kan i stor grad motvirke effektene gjennom trening. Inaktivitet har samme effekt som selve aldringsprosessen, og inaktive tenåringer vil også miste muskelmasse, få dårlig balanse og redusert bevegelighet.

Trening har derfor stor betydning for vår mestring gjennom hele livet, og eldre er like trenbare som yngre. Trening kan være avgjørende for at enkelte kan fortsette å bo i eget hjem. For mange eldre eller andre med helsesvikt, kan det oppleves vanskelig å starte med trening eller fysisk aktivitet. Redsel for å skade seg, utrygghet eller redusert initiativ eller kunnskap om trening hindrer mange i å være mer aktive. 

Vi kan gi skreddersydde tilbud om trening med mening – som øker styrke og mestring, og samtidig gir livsglede gjennom gode opplevelser. 

Trening av fysiske basisfunksjoner som økt styrke, bedre balanse og økt utholdenhet/ kondisjon er svært viktig for å opprettholde funksjonsnivå, og forebygge fall. Trening vil gjøre det lettere å mestre hverdagen bedre, gir økt overskudd og mye glede.  

Trening kan gjøres på ulike måter; 

 • Gå turer; gjerne i naturen for gode opplevelser, i terrenget for bedre balanse, motbakker for økt styrke i store muskelgrupper og bedre utholdenhet. 
 • gjøre øvelser for økt styrke, bevegelighet og balanse – med og uten vekter.
 • gå i trapper; opp og ned
 • spille ball, gå på ski, gå i bassenget etc
 • andre fysiske aktiviteter som oppleves meningsfulle for den enkelte

Fysisk aktivitet kan gjøres enkelt og lystbetont. Samtidig kan det å sette små mål bidra til økt motivasjon og mestringsopplevelse. Mål kan være å gå opp hele trappa uten å stoppe, å gå opp en valgt bakke på stadig kortere tid eller å reise seg fra stolen uten hjelp. Opplevelsene og de gode øyeblikkene er de aller viktigste målene hver treningsøkt. 

Rehabilitering

Noen mennesker, ofte eldre, opplever funksjonsfall som gjør at det er vanskelig å være selvstendig uten hjelp fra hjemmetjeneste eller andre. Da kan rehabilitering bidra til gjenopptrening av funksjoner sammen med tilrettelegging av hjemmet bidra til at personen i større grad greier seg selv. 

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en type hjemmebasert rehabilitering som retter seg konkret mot utfordringer i hverdagens aktiviteter. En målrettet og intensiv rehabilitering som i tverrfaglig samarbeid settes inn i trening og tilrettelegging av hverdagsaktiviteter, med utgangspunkt i hva som er viktige aktiviteter for den enkele og hva som vil bidrar til mestring av disse.

Våre trenings- og rehabiliteringstjenester

Sentrale spørsmål for hverdagsrehabilitering vil være;

 • Hva er viktige aktiviteter for deg?
 • Hva er utfordrende eller vanskelig i forhold til disse aktivitetene?
 • Hva kan trenes på, for at du skal mestre disse aktivitetene? 

Dette er utgangspunkt for å finne mål for rehabiliteringen. Å få medvirke til å finne gode mål for hva som skal oppnås, bidrar til eierforhold. Rehabiliteringen vil gi mening for den enkelte, og det gir økt motivasjon. Ut fra målene lager vi en plan for treningen sammen med personen og evt pårørende. 

Eksempel på mål i hverdagsrehabilitering kan være å mestre

 • å hente posten fra kassen.
 • å mestre vasking av tøy, henge opp og brette tøy.
 • å delta på faste aktiviteter, som møter i forening.
 • å mestre toalettbesøk alene.
 • å gå trygt i trappene ute og inne.
 • å gjennomføre handleturen selv.

Hverdagsrehabilitering med Gode Øyeblikk

Vi har kompetanse innen hverdagsrehabilitering, og kan skreddersy et tilbud til deg, som vi følger opp sammen med deg. Gjennom kartlegging av hva som er utfordrende i hverdagen din, planlegges en rehabiliteringsprosess, som skal bidra til at personen mestrer aktivitetene.

En eller flere av våre ansatte følger deg tett opp over en tidsbegrenset periode, og sammen legger vi inn en innsats for at målene skal nås. Det å ha en fagperson sammen med deg, som pusher deg og støtter deg, gir trygghet og vil bidra positivt i rehabiliteringsprosessen.

Hverdagsrehabilitering i samarbeid

Vi kan også følge opp et rehabiliteringsopplegg i samarbeid med andre behandlere, som din fysioterapeut, kommunale rehabiliteringsteam eller andre. Da vil vi etter avtale med din behandler/ditt team, forsterke og supplere den planen som de har satt opp.

Gjennom våre tilbud om hverdagsrehabilitering kan kan du oppnå større mestring av hverdagsaktiviteter. Hverdagsrehabilitering kan bidra til at du blir mindre avhengig av pleie og omsorg, og at du blir mer trygg i eget hjem. Den vil også bidra til at du kan bo lengre i eget hjem – til tross for helsemessige utfordringer.

Trening og rehabilitering med Gode Øyeblikk

Kunne dette vært noe for deg, eller noen nær deg? Ta kontakt med oss, så tar vi en hyggelig prat og finner frem til rett vei for vedkommende. Vårt mål er at du skal føle deg trygg, sett og ivaretatt i prosessen.

Fysisk aktivitet fremmer god helse

Fysisk aktivitet er bra for kroppen vår – uansett alder.

I tillegg har fysisk aktivitet er i tillegg gunstig for nesten alle hjernens funksjoner. 

Hjernen er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet, og hjernen trenger fysisk aktivitet for at den skal fungere best mulig. 

 Fysisk aktivitet er gunstig for:

 • Hukommelsen
 • Kreativiteten
 • Stressmestring
 • Psykisk helse; reduserer risiko for depresjon og demens
 • Blodomløp og hjertefunksjon
 • Lungefunksjon
 • Energi og utholdenhet0

 

Tren for livet  – og for livsglede 

 

Kilde: Hvis aktivitet hadde vært en pille, ville alle tatt den

 

Trening og rehabilitering med Gode Øyeblikk

Kunne dette vært noe for deg, eller noen nær deg? Ta kontakt med oss, så tar vi en hyggelig prat og finner frem til rett vei for vedkommende. Vårt mål er at du skal føle deg trygg, sett og ivaretatt i prosessen. 

Gjeldende priser 2023

Oppstratskartlegging –  ny avtale:

1500 kr

Sykepleie-/veiledningstjenester:

800 kr

Fast ukentlig avtale:

Fast avtale 1,5 t per uke

1150 kr

Pr. time 2 – 5,5 timer samme dag: 

690 kr

Pr. time fra 6 timer samme dag:

670 kr

Kjøring per km:

7 kr

Privat dagsaktivitetstilbud –  Kun Meløy

Dagstilbud 3 timer inkl. transport

1225 kr

Dagstilbud 4 timer inkl. transport

1500 kr

Dagstilbud 4 timer inkl. transport

1100 kr

Ekstra tillegg pr time kveld/helg/helligdag:

Kveld (fra kl 17.00 – kl 23.00)

150 kr

Lørdag / søndag 

150 kr

Helligdag

500 kr

Ledsagertjenester (kun på forespørsel og etter kapasitet):

Ledsagertjeneste første time

650 kr

Påfølgende 1/2t

300 kr

For andre spesielt tilrettelagte tilbud eks. natt hverdag/ lørdag/søndag og
helligdager – be om tilbud.

Helsetjenester er fritatt for mva. På enkelte tjenester kan det tilkomme mva. Vi avklarer dette sammen med deg. 

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Les vår personvernerklæring her