Spør en fagperson - Pårørendeveiledning

Ny som pårørende, eller behov for pårørendeveiledning?

Er du ny som pårørende, eller står du i en krevende pårørendesituasjon og har behov for veiledning?

 

Vi vet at det å plutselig skulle ha rollen som pårørende til noen med en mer eller mindre alvorlig diagnose, kan oppleves både skremmende og belastende. Som pårørende kan det være vanskelig å snakke om egne opplevelser, følelser og tanker med venner og familie.

Bekymring og usikkerhet for hva fremtiden bringer og hvordan man skal forholde seg som pårørende, kan oppleves både ensomt og frustrerende. Ikke minst i møte med de ulike delene av hjelpeapparatet.
Du har kanskje spørsmål og bekymringer som du trenger svar og løsninger på? Eller kanskje du bare trenger noen å sortere tankene med?

Å booke en samtale med en av våre erfarne fagpersoner i Gode Øyeblikk kan være et godt sted å starte. Samtale og veiledning fra noen som har kunnskap om det du står i kan være helsefremmende og bidra til at du klarer å stå i rollen som pårørende gjennom hele sykdomsforløpet.

Vi har flere ulike veilednings løsninger: 

  • Spør en fagperson – målrettet spørsmål og svartjeneste.
  • Timebasert veiledning 
    • Individuell 
    • Familieveiledning


Spør en fagperson – kjapt og enkelt

“Spør en fagperson” er en målrettet spørsmål og svartjeneste. Dersom du trenger svar på et konkret spørsmål eller utfordring, kan du be om en 15 eller 30 minutters telefonsamtale med oss.
Send oss en melding på vårt kontaktskjema, og be legg inn i hvilket tidsrom vi kan kontakte deg. Du finner kontaktskjemaet her;  Kontakt oss

Dersom du har behov for en mer utfyllende veiledning knyttet til deres spesifikke situasjon og utfordringer vil vi anbefale at dere bestiller time til individuell eller familiebasert veiledning.


Timebasert veiledning – individuell og familiebasert

Vi tilbyr samtaler og veiledning, enten individuelt eller som familie/gruppe hvis dere ønsker det. Veiledningen kan foregå ved på telefon, videomøte eller evt. ved hjemmebesøk.

Alltid fast kontaktperson 

Hos oss vil du få en fast kontaktperson. En fagperson som har lang erfaring, og som kan være en støtte og veileder i hvordan håndtere en ny hverdag for både pårørende og den som er blitt syk. Det er trygt å vite at det finnes noen å ringe, og som kan bistå med de spørsmål og utfordringer du som pårørende møter.
Vår veiledningstjeneste er et tilbud til pårørende uavhengig av om den som er syk har demens eller annen kognitiv funksjonssvikt.

Individuell veiledning

Individuell veiledning bidrar til å øke din kunnskap, og vil sette deg i stand til å ta gode valg og beslutninger som pårørende. Det er også et mål å gjøre deg tryggere i rollen som pårørende i møte med hjelpeapparatet.
Veiledningen vil gjøres gjennom målrettede samtaler med aktuelle spørsmål og tema, samt de spørsmål som du selv måtte ha behov for å få luftet.

Familiebasert veiledning

Vi vet at når noen blir syk så er det i snitt ca. 4 familiemedlemmer eller nærstående personer som blir berørt, men i mange tilfeller så er det langt flere.
Som pårørende kan man noen ganger ha ulike meninger om hva som vil være det beste hjelpetilbudet og behandlingen for den som er blitt syk, basert på om man eks. er ektefelle eller barn. Noe som kan føre til frustrasjon og konflikter i en familie.

Vår familie- eller gruppebaserte veiledning vil danne et godt grunnlag for at flere pårørende i familien får samme kunnskap og grunnforståelse for situasjonen dere befinner dere i. Det gjør det enklere å enes om behov og tiltak, samt forebygge konflikter. Vi i Gode Øyeblikk vil være en god sparringspartner og en nøytral part som kan hjelpe dere å løfte blikket og finne gode omforente løsninger.

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Les vår personvernerklæring her