Om oss

Gode Øyeblikk – trygghet, frihet og livsglede

Vi tilbyr helsetjenester som gir trygghet, frihet og livsglede

Når helsen svikter kan det være vanskelig å fortsette livet slik du kjenner det. Gode Øyeblikk hjelper deg så du kan fortsette å leve ditt eget liv. Det er i øyeblikkene livet skapes og vi ønsker å skape gode øyeblikk for akkurat deg. 

Spesialkompetanse i demens – men tjenester for alle

Gode Øyeblikk er en helse- og omsorgstjeneste med spesialkompetanse i demens. Vi holder til i Salten og tilbyr hjemmetjenester og dagtilbud, samt aktiviteter, sosialt samvær, veiledning, avlastning og samtaler.

Vi jobber helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende. Vår hjelp og støtte er tiltenkt deg som trenger omsorg i hverdagen sammen med dine pårørende. Vi hjelper deg gjerne i kombinasjon med offentlige tjenester, eller som eneste alternativ om du ønsker det.

Trygghet, frihet og livsglede er våre viktigste verdier. Ved å jobbe for disse verdiene har vi en tro på at vi kan skape gode øyeblikk både for deg som mottar våre tjenester og familien rundt.

Tjenestene vi tilbyr hos Gode Øyeblikk

I Gode Øyeblikk møter vi mennesker med åpenhet, respekt og anerkjennelse. Vi er opptatt av å bli kjent med deg og se verden fra ditt perspektiv. Dine ressurser er vårt fokus, ikke dine begrensninger. Hva du ønsker og har som mål er viktig for oss, og vi vil alltid jobbe hardt for å få dette oppfylt.

Vi tilbyr tjenester i form av personlig hjelp og støtte, aktiviteter, sosialt samvær, veiledning og samtaler.

Personlig hjelp og støtte ved sykdom

Vi hjelper deg med det du trenger, i ditt tempo og på den måten du ønsker det. Du får hjelp av faste personer som du blir godt kjent med.

Vi hjelper med:

  • Kartlegging av din helsesituasjon
  • Følge til lege, formidle din situasjon og følge opp hva legen formidler
  • Rehabilitering og trening
  • Mat og ernæring
  • Råd og veiledning i form av samtaler
  • Personlig hygiene, vask, dusj og sårstell
  • Husarbeid

 

Vi kan også være en støttekontakt som kan forstå, veilede, følge opp og veilede deg i ulike situasjoner. Søking av offentlig hjelp og hjelpemidler, helseveiledning og tilrettelegging i hjemmet hjelper vi deg gjerne med.

Aktiviteter og sosialt samvær hos Gode Øyeblikk

Gjør sykdom og vansker at du blir passiv og sosialt isolert kan det være vanskelig å opprettholde et sosial og aktivt liv. Vi tilbyr aktivitetstilbud, både for deg som enkeltindivid og i fellesskap med andre. Aktivitetene kartlegger vi sammen med deg og dine pårørende under det første besøket. På den måten blir vi kjent med deg og ditt liv. Det er vesentlig for oss at du trives og føler deg trygg i aktivitetene vi skal utføre sammen.

Aktivitetene bestemmer du, de kan være en spasertur, dra på kafe, bake, møte venner og annet som har betydning for deg og din livsglede.

For deg som pårørende ved sykdom

Å være pårørende til noen som har fått alvorlig sykdom eller helsesvikt kan medføre mange bekymringer, og det kan oppleves som om livet blir snudd på hodet. Mange opplever både følelsesmessige og fysiske påkjenninger. Pårørende står ofte i store omsorgsoppgaver, og har behov for å vite at sine har gode opplevelser. Samtidig har de også behov for en samtalepartner, noen som forstår den vanskelige situasjonen og følelsene. Å kunne snakke med fagpersonell, som er en telefon unna, betyr mye.

Gode Øyeblikk tilbyr kurs, veiledning og samtaler for pårørende. Om du er pårørende som føler at du ikke strekker til, bor langt unna eller skal på ferie kan du være trygg på at vi i Gode Øyeblikk er tilgjengelig og kan hjelpe.

Å leve med demens

En demensdiagnose vil oppleves ulikt fra person til person. Fellesnevneren er at hukommelsen svekkes, daglige gjøremål utsettes, orientering blir vanskelig og adferd og personlighet endres. Alt dette kommer gradvis, og det tar ofte tid å få stilt en diagnose.

I denne fasen er det mange pårørende som opplever utfordringer. Her kan Gode Øyeblikk bidra med tjenester basert på vårt fagkvalifiserte personell.

Det å få fortsette med de aktivitetene og det livet du har levd, er viktig og betyr mye. Dette er også den eneste metoden som kan redusere utviklingen av sekundære symptomer som depresjon og angst som man ser hos mange med demens. For oss er det viktig at du får fortsatt med ditt normale liv, og at både livsgnisten og gleden er en stor del av din hverdag!

Verdi- og fagplattform

Verdiløfte

Trygghet – Frihet – Livsglede

Når du kjøper tjenester fra oss, ønsker vi at du skal oppleve økt trygghet, frihet og livgsglede, enten du er pårørende, eller du har demens eller annen helse- eller funksjonssvikt.

Trygghet; Personale som kjenner deg, og som du er trygg på, som kommer til avtalt tid, og de har god kompetanse.

Frihet; Når vi hjelper deg, slik at du kan leve livet slik du ønsker.

Livsglede; gjennom gode opplevelser og gode øyeblikk.

Visjon

Vi skaper gode øyeblikk

Gode Øyeblikk skal bidra til å skape gode øyeblikk i et hvert møte med andre mennesker.  Dette inkluderer de som mottar tjenester, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere, som for eksempel helsepersonell i offentlig sektor, leverandører og andre.

Det er i øyeblikket at livet leves.

Følelsen av gode opplevelser lever lenge i mennesket, selv om minnene om selve aktiviteten blir borte.

Derfor er vår visjon; Vi skaper gode øyeblikk.

Logo og symbolikk

Den grønne stilken i logoen til Gode Øyeblikk symboliserer livslinjen; det levde livet, fra fødsel fram til øyeblikket, her og nå.

Blomsten med sine fem kronblad symboliserer fem ulike psykologiske behov, som er felles for alle mennesker, og som springer ut fra behovet for kjærlighet: Trøst, tilknytning, inkludering, identitet og meningsfull aktivitet (beskjeftigelse).

Etikk

Gode Øyeblikk er en virksomhet med høy etisk standard. Personer som rammes av sykdom, er ekstra sårbare.

Derfor vurderer Gode Øyeblikk kontinuerlig etiske spørsmål ved utvikling av tilbud, ved markedsføring, i møte med kunder og i utforming av interne rutiner.

Vi jobber aktivt med refleksjoner omkring etiske spørsmål som vi møter i hverdagen. Medvirkning, verdighet, respekt og anerkjennelse er verdier vi setter høyt i møte med enkeltmennesket.

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Les vår personvernerklæring her