Om oss

Gode Øyeblikk er en privat helse- og omsorgstjeneste med spesialkompetanse i demensomsorg. Hos oss er det ingen saksbehandlingstid, stor fleksibilitet – og mye glede. Vi leverer tjenester i hele Salten

Kvalitet og kompetanse

Vårt verdigrunnlag og faglige plattform bygger på anerkjente teorier og forskningsbaserte metoder som brukes i møte med personer med demens; Miljøarbeid og personsentrert omsorg.

Personsentrert tilnærming gir kvalitet i møtet med alle mennesker, uavhengig av diagnose.

Derfor trenger vi fagfolk som har god fagkunnskap innen helsefaget generelt, personsentrert omsorg og miljøbehandling, og om demens spesielt.

Personalet har god opplæring i Gode Øyeblikk sitt verdiløfte;

Trygghet – Frihet – Livsglede

Personalet og kompetansen er den viktigste nøkkelen i kvaliteten i våre tjenester. Det tar vi på alvor.

Verdi- og fagplattform

Logo og symbolikk

Den grønne stilken i logoen til Gode Øyeblikk symboliserer livslinjen; det levde livet, fra fødsel fram til øyeblikket, her og nå.

Blomsten med sine fem kronblad symboliserer fem ulike psykologiske behov, som er felles for alle mennesker, og som springer ut fra behovet for kjærlighet: Trøst, tilknytning, inkludering, identitet og meningsfull aktivitet (beskjeftigelse).

Vår visjon

Vi skaper gode øyeblikk.

Alt arbeid Gode Øyeblikk er involvert i, skal bidra til å skape gode øyeblikk. Dette gjelder alle vi møter i vårt arbeid, fra den som er syk, pårørende til kolleger og andre samarbeidspartnere.

Det er i øyeblikket at livet leves.

Følelsen av gode opplevelser lever lenge i mennesket, selv om minnene om selve aktiviteten blir borte.

Derfor er vår visjon; Vi skaper gode øyeblikk.

Verdiløfte

Trygghet – Frihet – Livsglede

Når du kjøper tjenester fra oss, ønsker vi at du skal oppleve økt trygghet, frihet og livgsglede, enten du er pårørende, eller du har demens eller annen helse- eller funksjonssvikt.

Trygghet; Personale som kjenner deg, og som du er trygg på, som kommer til avtalt tid, og de har god kompetanse.

Frihet; Når vi hjelper deg, slik at du kan leve livet slik du ønsker.

Livsglede; gjennom gode opplevelser og gode øyeblikk.

Etikk

Gode Øyeblikk er en virksomhet med høy etisk standard. Personer som rammes av sykdom, er ekstra sårbare.

Derfor vurderer Gode Øyeblikk kontinuerlig etiske spørsmål ved utvikling av tilbud, ved markedsføring, i møte med kunder og i utforming av interne rutiner.

Vi jobber aktivt med refleksjoner omkring etiske spørsmål som vi møter i hverdagen. Medvirkning, verdighet, respekt og anerkjennelse er verdier vi setter høyt i møte med enkeltmennesket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss for en hyggelig prat om været, demens, hagearbeid, aldersdepresjon eller historie.

Kontakt oss