Hva er demens?

Vi gjør veldig mange ting hver dag, helt automatisk, på grunn av den fantastiske hjernen vår. Når en bitte liten del av hjernen skades og hjerneceller i et område dør, påvirker det vår funksjon.

Demens er egentlig en samlebetegnelse på de symptomer som oppstår av ulike sykdommer som skader hjernen. Den mest vanlige årsaken er alzheimers sykdom, som er årsaken hos omkring 60% av alle som har demens. Vaskulær demens skyldes små blodpropper i hjernens blodkar, hjerneblødning eller mangel på surstofftilførsel til hjernen. Andre sykdommer kan være Lewy-legeme-demens, eller parkinson sykdom.

Demens er faktisk hjernesvikt

Demens fører til at hjernen gradvis svikter pga at hjerneceller dør. Derfor kan vi si at demenssykdommene fører til hjernesvikt, akkurat slik hjertesykdommer som skader funksjonen i hjertet fører til hjertesvikt. Skadene i hjernen er årsak til de symptomene vi kan se, som; redusert hukommelse, vanskeligheter med å orientere seg og problemer med å gjennomføre praktiske gjøremål.

Hverdagen for mange familier som rammes av demens preges av vanskelige følelser, mange spørsmål og mye usikkerhet.

Til å begynne med, så vi bare små tegn, men vi tenkte ikke så mye over det først-….vi skulle møtes, men han kom ikke – og han ble irritert da jeg spurte. Han fortalte ting om igjen… 

Det tok lang tid før vi fikk overtalt pappa til å gå til legen… det ble legetimer, samtaler….undersøkelser…. nye timer. 

To år tok det, før han fikk diagnosen Alzheimer….. pappa, bare 66 år gammel. I mellomtiden var det så mye vi lurte på… så mye usikkerhet. Vi lette på internett etter svar. 

Så sa de; Ta kontakt dersom dere trenger noe.

Men vi vet ikke hva vi trenger….. vi vet ikke hva vi kan be om… vi skulle ønske noen kom til oss. 

(Fiktiv historie basert på utsagn fra flere pårørende)

En opplevelse av å miste seg selv

“Ich hab mich verloren” – jeg har mistet meg selv

Auguste Deter, 1901, Frankfurt

Opplevelsen av å miste seg selv, er ganske beskrivende for demenssykdommene, og flere som er rammet av demens uttrykker lignende uttalelser.

Mine tanker, minner, erfaringer og handlinger, min personlighet og følelser –  alt som gjør akkurat meg til meg, styres av dette fantastiske organet som hjernen er. Når hjernecellene dør, påvirker dette gradvis disse funksjonene.

Auguste Deter var den første pasient som fikk diagnosen Alzheimer, oppkalt etter legen hennes, Alois Alzheimer, som kartla hennes symptomer og etter hennes død fant forandringer i hjernen som forklarte hennes symptomer.

Du er fortsatt deg selv

Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil du trenge hjelp fra andre. Du er fortsatt deg selv, og det er fortsatt ditt eget liv. Med god støtte og hjelp kan du leve et godt liv til tross for sykdommen.

Tjenester for deg som har demens

Demens i Nordland

Vi tilbyr tjenester for mennesker berørt av demens
Sykdommen krever ulike tilpasninger, men du og dine pårørende kan fortsatt oppleve god livskvalitet og ha meningsfulle dager.

Det er fortsatt ditt liv

Sosialt fellesskap og samvær med andre er viktig. Dette er noe mange personer med demens opplever som vanskelig, og noen blir mindre sosialt aktive. Noen opplever også at venner og familie trekker seg unna og at kontakten med andre blir redusert.

Når man er rammet av demens, kan man oppleve at det blir vanskeligere å komme igang med, eller mestre ulike aktiviteter som man tidligere har opplevd som meningsfulle.

Vi skreddersyr tjenester, for at du skal kunne leve livet slik du ønsker.  Vi planlegger og tilrettelegger aktiviteter sammen med deg.
Vi snakker med deg om hva som er viktig for deg, hva du liker, og hva du opplever som vanskelig.

Når vi blir kjent med deg og din bakgrunn, foreslår vi aktiviteter tilpasset til deg og dine ønsker.

Målet er at du skal oppleve meningsfulle og gode øyeblikk.

Trygghet – Frihet – Livsglede