Å leve med demens

Demens i Nordland

Vi tilbyr tjenester for mennesker berørt av demens

Sykdommen krever ulike tilpasninger, men du og dine pårørende kan fortsatt oppleve god livskvalitet og ha meningsfulle dager.

Det er fortsatt ditt liv

Sosialt fellesskap og samvær med andre er viktig. Dette er noe mange personer med demens opplever som vanskelig, og noen blir mindre sosialt aktive. Noen opplever også at venner og familie trekker seg unna og at kontakten med andre blir redusert.

Når man er rammet av demens, kan man oppleve at det blir vanskeligere å komme igang med, eller mestre ulike aktiviteter som man tidligere har opplevd som meningsfulle.

Vi skreddersyr tjenester, for at du skal kunne leve livet slik du ønsker.  Vi planlegger og tilrettelegger aktiviteter sammen med deg.

Vi snakker med deg om hva som er viktig for deg, hva du liker, og hva du opplever som vanskelig.

Når vi blir kjent med deg og din bakgrunn, foreslår vi aktiviteter tilpasset til deg og dine ønsker.

Målet er at du skal oppleve meningsfulle og gode øyeblikk.

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr her.

Trygghet – Frihet – Livsglede