Prisliste

Vi hjelper deg med rehabelitering og trening i hverdagen

Priser fra 1. Januar

Fra 01.01.2021 øker vi prisene på våre tjenester.

Enkelttimer

580 kr/t

Fast ukentlig avtale:

Fra 1,5 –  2,5 timer samme dag:

541 kr/t

Fra 3 timer samme dag:

517 kr/t

Sykepleie-/veiledningstjenester:

650 kr/t

Privat dagtilbud pr. gang: 

Ta kontakt for pris

Tillegg for kveld, helg og kjøring. 

Helsetjenester er fritatt for mva. På enkelte tjenester kan det tilkomme mva. Vi avklarer dette sammen med deg. 

Kveld/natt (fra kl 17.00 – kl 06.00)

127 kr/t

Lørdag/søndag

127 kr/t

Helligdag

253 kr/t