Prisliste

Vi hjelper deg med rehabelitering og trening i hverdagen

Priser fra 1. Januar

Fra 01.01.2021 øker vi prisene på våre tjenester.

Enkelttimer

601 kr/t

Fast ukentlig avtale:

Fra 1,5 –  2,5 timer samme dag:

561 kr/t

Fra 3 timer samme dag:

541 kr/t

Sykepleie-/veiledningstjenester:

670 kr/t

Privat dagtilbud pr. gang: 

Ta kontakt for pris

Tillegg for kveld, helg og kjøring. 

Helsetjenester er fritatt for mva. På enkelte tjenester kan det tilkomme mva. Vi avklarer dette sammen med deg. 

Kveld (fra kl 17.00 – kl 23.00)

127 kr/t

For natt/ lørdag/søndag og hellidager; Egne pakkeløsninger. Be om tilbud.